• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Yangın Eğitimleri

19 Aralık 2007 tarihli ve 26735 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bayındırlık ve İskân Bakanlığının hazırladığı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereği işletmelerin yangın eğitimi aldırma ve tatbikat yaptırma zorunluluğu vardır.

Yangın Eğitimlerimiz

 • TEMEL YANGIN EĞİTİMİ
 • İLERİ YANGIN EĞİTİMİ
 • ÖZEL YANGIN EĞİTİMİ

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ

AMAÇ

Tesislerde yangın güvenliği bilgisini vermek ,yangını yaratan riskleri tanımlamak,yangının çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anında tesislerdeki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek.

Eğitimi Kimler Almalı

Tüm çalışanlar

Süre

2 veya 4 saat

Eğitim yeri

İşletmelerin kendi eğitim salonları

Verilecek Sertifika

Eğitime katılanlara eğitim merkezimizce düzenlenen Temel Yangın Eğitimi sertifikası verilmektedir.

Eğitimci Profili

Eğitim Yangın Uzmanları tarafından verilmektedir.

Kapsam

 • Yanmanın oluşumu ve yangın
 • Yangın ve insan sağlığı
 • Yangının safhaları
 • Yangın mücadele yöntemleri
 • Tesislerde yangın organizasyonları
 • Yangın ve sonraki ortam tehlikeleri
 • Tesislerdeki yangın riskleri
 • Yangın anında tahliye
 • Yangın söndürücü maddeler
 • Yangında ilk yardım uygulaması
 • Yangın söndürücü maddeler
 • Yangında ilk yardım uygulaması
 • Yangın söndürme cihazları ve kullanma teknikleri
 • Yangınla mücadelede personel koruyucu donanımlar
 • Yangında insan davranışı
 • LPG yangınlarına müdahale uygulamaları

İLERİ YANGIN EĞİTİMİ

Amaç:Acil Durum Planında görevli Söndürme,Kurtarma,İlkyardım,Koruma ekiplerine yangının yapısını,ilerleyişini,yangın yaratan faktörleri,tesislerine ve sektörlerine özel yangın riskleri ,yangının çıkmaması için alınması gereken önlemler, yangın çıktığı anda tahliye ve mücadele yöntemlerini öğretmek.

Eğitime Kimler Katılmalı

Acil Durum Yöneticisi ve Acil Durum Yönetiminde görevli personel,Acil Durum Ekipleri

Eğitim Süresi:4 veya 8 saat

Eğitim yeri

İşletmelerin kendi eğitim salonları

VERİLECEK SERTİFİKA

Katılanlara Merkezimizce düzenlenen “İleri Yangın Eğitimi” sertifikası verilmektedir.

Eğitimci Profili

Eğitim Yangın Uzmanları tarafından verilmektedir.

Kapsam

 • Yanmanın oluşumu ve yangın
 • Yangın ve insan sağlığı
 • Yangının safhaları
 • Yangın mücadele yöntemleri
 • Tesislerde yangın organizasyonları
 • Yangın ve sonraki ortam tehlikeleri
 • Tesislerdeki yangın riskleri
 • Yangın anında tahliye
 • Yangın söndürücü maddeler
 • Yangında ilk yardım uygulaması
 • Yangın söndürme cihazları ve kullanma teknikleri

Eğitim sonunda Yangın Söndürme ve Yangın Tüpü Kullanma uygulamaları yaptırılmaktadır.

ÖZEL YANGIN EĞİTİMİ

İşletmelerin ihtiyaç duyduğu kendi işletme şartlarına özel eğitimler; iletme tarafından eğitim içeriği ve süresi belirlenerek verilir.

Döviz Kurları
Alış Satış
Dolar ($) :
Euro (€)
* Kurlar TCMB Sitesine aittir.