• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulur. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanından ve yapılacak çalışmalara yardımcı olmak için gerektiğinde diğer personelden oluşur. Bu yükümlülük, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmetin tamamı veya bir kısmı alınarak da yerine getirilebilir. Öte yandan ortak sağlık ve güvenlik biriminde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütecek personelin çalışma süreleri ile hizmet verilecek işyerinin yer aldığı tehlike sınıfına ve işçi sayısına göre belirlenen süreye uygunluğu, bu Yönetmeliğin 30 uncu ve 35 inci maddelerinde belirtilen kriterlerin altında olamaz İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla, hizmet verilen işyerine, yer aldığı sektör ve tehlike sınıfı dikkate alınarak, zorunlu haller dışında, aynı işyeri hekiminin, iş güvenliği uzmanının ve diğer personelin hizmet vermesi sağlanır.

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla;

 • a) İşçilerin sağlık gözetimi,
 • b) Çalışma ortamının gözetimi,
 • c) Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme
 • ç) İlkyardım ve acil müdahale
 • d) Kayıt ve istatistik,Görevleri ile benzeri diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Ortak sağlık ve güvenlik birimimiz tarafından verilen Hizmetler

İŞ YERİ HEKİMİ

130.06 .2012 tarihinde yayınlanan ve birçok işyerinde 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ile işyerlerinde çalıştırılacak işyeri hekimliği hizmeti ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI tarafından ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ yetki belgesini alan merkezimizden verilebilmektedir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ

30.06 .2012 tarihinde yayınlanan ve birçok işyerinde 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ile tüm işletmelerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler. APAK ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK MERKEZİ (APAK OSGB) tarafından işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda A,B ve C grubu İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetleri verilmektedir.

OSGB Süreci

Arme OSGB, büyük ya da küçük ölçekli olmasından bağımsız olarak tüm müşterilerine yönelik standart bir çalışma yürütmektedir. Süreç yönetimi temeline dayanan çalışma anlayışımızda, işverenin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden öte olumlu ve kalıcı bir güvenlik kültürü geliştirme hedefi gözetilmektedir.

Bu kaspamda Arme OSGB'de;

  tüm projeler safeplorer I OSGB programı üzerinden takip edilmektedir,
 • risk analizi, acil durum planlaması, tatbikatlar, eğitimler gibi çalışmalar Arme Danışmanlık desteğiyle yürütülmektedir,
 • tüm projelerimiz merkezdeki koordinatörlerimiz tarafından takip edilmektedir,
 • mevzuat takibi, yorumlanması, raporlanması ve müşterilere aktarılması standart çalışmalar arasındadır,
 • ulusal ve uluslararası eğitimlerde müşterilerine yönelik indrimler uygulanmaktadır,
 • ücretsiz online webinar desteği ile tüm projelerle sürekli temasta kalınmaktadır,
Döviz Kurları
Alış Satış
Dolar ($) :
Euro (€)
* Kurlar TCMB Sitesine aittir.