• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Planı

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Planı

23 Aralık 2003 tarihli Resmi Gazetede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘’ Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği ‘’ yapı işlerinde alınacak asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektedir.

İşveren veya proje sorumlusu ,

 • Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20 ‘den fazla işçi çalıştırılacaksa,
 • İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa,

İş başlamadan önce bölge müdürlüğüne bildirim yapmak zorundadır.Sağlık ve Güvenlik Koordinatörünce hazırlanması gereken İşyeri Sağlık ve Güvenlik Planı iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve alınacak önlemlerin işyerinde uygulanacak kuralları belirler.

İşin tüm süreçlerinde

 • tehlike belirleme ,risk değerlendirme/risk analizleri
 • işyeri organizasyonu
 • görev ve sorumluluklar
 • iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
 • acil durum planı
 • çevre koruma önlemleri
 • şantiye iş güvenliği talimatları
 • kişisel koruyucu donanım sağlanması ve kullanımı

gibi konularda ve gerekli görülecek diğer konularda önlemleri kapsar.

Döviz Kurları
Alış Satış
Dolar ($) :
Euro (€)
* Kurlar TCMB Sitesine aittir.