• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimliği

* İş Kanunu 81. Madde, iş kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 4. Maddesi, iş yeri sağlık güvenlik birimleri ile işyeri ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmeliğin 5. Maddesine istinaden işyerlerinde çalıştırılacak işyeri hekimliği hizmeti bakanlık tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden verilebilmektedir.

* Merkezimize üye işletmeler, kendilerine tahsis edilmiş işyeri hekimleri tarafından rutin olarak ziyaret edilecek ve işyerinde bulunan hastaları muayene ederek reçete yazılması gibi basit işlemleri iş gücü kaybına mahal vermeksizin bizzat işyerinde gerçekleştirecektir.

* 50’den az işçi çalıştıran işletmeler de üye olmaları halinde muayene ve reçete işlemlerinden yararlanabileceklerdir.

* Ayrıca kesilme, ezilme, göze çapak kaçması gibi iş kazalarına ilk olarak merkezimiz tarafından müdahele yapılabilmektedir.

* İş güvenliği yönetmeliği madde 14,”a” bendi gereğince yapılacak sağlık muayeneleri yetkili hekimlerimizce bizzat işletmeye gidilmek suretiyle yapılmaktadır.

İşyeri Hekimliği İş Başvuru Formu

Döviz Kurları
Alış Satış
Dolar ($) :
Euro (€)
* Kurlar TCMB Sitesine aittir.