• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

İşyeri Acil Eylem Planı

İŞYERİ ACİL EYLEM PLANI OLUŞTURULMASI

İşyeri Acil Eylem Planı

İşyeri Acil Eylem Planının oluşturulmasındaki amaç,işyerlerinde meydana gelebilecek her türlü olağanüstü durumlarda(kaza,patlama,yangın,deprem ,sabotaj v.s) personelin yaralanması ,can ve mal kaybınının önlenmesi, üretimin kısmen veya tamamen durmasını ,çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için yapılması gerekenleri önceden planlamak ve acil durumlarda yönetimin hızlı ve doğru karar alması için çalışma planının oluşturulmasını sağlamaktır.

İşveren, İş Sağlığı, İş Güvenliği ve çevre mevzuatı çerçevesinde tüm işyeri çalışma alanını kapsayan Acil Eylem Planını yapmakla yükümlüdür.

İşyeri Acil Eylem Planında asgari olarak aşağıdaki konuların bulunması gerekir.

 • Acil durum planı genel esasları
 • Acil durum organizasyonu ve görevleri
 • Acil durum ekipleri ve görevleri
 • Haberleşme ve iletişim sistemi ve planı
 • Gerekli araç ,gereç ve malzemeler
 • Acil durum iletişim listesi
 • Acil durum kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği
 • Acil durum senaryolarının tatbikat planları
 • Medya ile ilişkiler ve kamuoyu baskısı v.b hususların belirtildiği bilgiler
Döviz Kurları
Alış Satış
Dolar ($) :
Euro (€)
* Kurlar TCMB Sitesine aittir.