• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

İş Sağlığı İş Güvenliği Danışmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı /Danışmanlığı Hizmeti

sayılı İş Kanunu 81. maddesine göre ;

‘’İşverenler devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre ,

a.İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla

b.Bir veye birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle,sanayiden sayılan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmekle yükümlüdür’’

Buna göre İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri belli faaliyet alanlarında çalışanlarla sınırlı iken ,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağına son şeklini verdi ve bakanlar kuruluna sunulan tasarının 1. Bölüm 2.maddesine göre

Kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün işletme ve işyerlerine bu işyerlerinin işverenlerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere bütün çalışanlara faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacak olmasıyla artık tarımsal ,ticari,eğitsel,endüstriyel,idari,kültürel v.b tüm işyerlerini kapsam altına alıyor.

Döviz Kurları
Alış Satış
Dolar ($) :
Euro (€)
* Kurlar TCMB Sitesine aittir.