• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

İş Güvenliği Hizmeti/Danışmanlık Hizmeti

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIKLARI

-4857 sayılı İş Kanunu ile resmi gazetenin 07.04.2004 tarih ve 25426 sayısında yayınlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince; Madde 4(İşverenin Yükümlülükleri)’inde “İşverenler, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak,eğitimlerin düzenlenmesini,çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer ,araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler”.

Ayrıca ,Madde 15’e göre “İş Sağlığı v e Güvenliği eğitimlerinde uzmanlık konularına verilecek eğitimin çeşidine göre,bu hizmeti veren veya vermeye yetkili kurum,kuruluş ya da firmalardan,eğitim amaçlı merkezlerden yararlanılabileceği belirtilmektedir.

Eğitim Merkezimiz

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Danışmanlık,
 • Sözleşmeli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizleri
 • Konularında hizmet vermektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitim Uygulamaları

 • Çalışanlara İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • Risk Analizi Çalışma Grubuna Eğitim
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna Eğitim
 • Yüksekte Çalışmada İş Güvenliği Eğitimi
 • Elektrik İşlerinde İş Güvenliği Eğitimi
 • Ergonomi Eğitimi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ – ÇALIŞAN EĞİTİMİ

AMAÇ

Çalışanların iş hayatında giderek daha fazla önem kazanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kavramının unsurları üzerinde bilgi sahibi olmaları ve İş Güvenliği konusunda yasal gereklilikleri ve uygulamaları tanımaları.

Eğitime Kimler Katılmalı

Tüm Çalışanlar.

Eğitim Süresi:İşletme tarafından belirlenir.

Eğitim yeri

İşletmelerin kendi eğitim salonları

VERİLECEK SERTİFİKA

Katılanlara Merkezimizce düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” sertifikası verilmektedir.

Eğitimci Profili

Eğitim A/B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları tarafından verilmektedir.

Kapsam

Her eğitim eğitime katılacakların görev ve sorumluluklarına göre konuları içermektedir.

Konuların bazıları:

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları
 • İş ekipmanlarını güvenli kullanma
 • Tehlikeli yük taşımacılığı
 • Uyarı işaretleri
 • Kişisel koruyucu ekipman
 • Kaza,yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma teknikleri
 • Elektrik tehlikeleri,riskleri ve önlemleri
 • Yasal yönden İş sağlığı ve Güvenliği
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
 • Risk değerlendirme
 • İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma
 • Çalışanların hak ve sorumlulukları

RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ

Amaç

Katılımcıların, iş hayatında giderek daha fazla önem kazanan Risk Analizi kavramının unsurları üzerinde bilgi sahibi olmaları ve Risk Analizi konusunda yasal gereklilikleri ve uygulamaları tanımaları.

Eğitime Kimler Katılmalı:

Risk Analizi Çalışma Grubu üyeleri.

Eğitim Süresi:İşletme tarafından belirlenir.

Eğitim Yeri :

İşletmelerin kendi eğitim salonları.

Verilecek Sertifika:

Katılanlara Merkezimizce düzenlenen “Risk Analizi Eğitimi” sertifikası verilmektedir.

Eğitimci Profili:

Eğitim A/B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları tarafından verilmektedir.

Kapsam :

 • İstatistikler ve Raporlamaların Önemi
 • Tehlike ve Risk
 • Risk Değerlendirmesi Nedir?
  • Risk Değerlendirmesi Neden Gereklidir?
  • Risk Değerlendirmesi Ne Zaman Yapılmalıdır?
  • Risk Değerlendirmesini Kimler Yapmalıdır?
  • Risk Değerlendirmesi Süreci

İşletme Faaliyetleri

 • Tehlikelerin Tanımlanması
 • Risklerin Belirlenmesi
 • Risklerin Derecelendirilmesi “Risk Değerlendirme Matriksi”
 • Riskin Yok Etme Planının Oluşturulması

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL EĞİTİMİ

AMAÇ

Katılımcıların, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki bilgilerini artırarak, kurulun işletmedeki olası tehlikeler ve güvenlik önlemlerine yönelik daha bilinçli ve etkin çalışmasını sağlamak

Eğitime Kimler Katılmalı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyeleri.

Eğitim Süresi:İşletme tarafından belirlenir.

Eğitim Yeri

İşletmelerin kendi eğitim salonları

Verilecek Sertifika

Katılanlara Merkezimizce düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Eğitimi” sertifikası verilmektedir.

Eğitimci Profili

Eğitim A/B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları tarafından verilmektedir.

Kapsam

 • Kurulun Görev ve Yetkileri
 • İSG’de Ulusal Mevzuat ve Standartlar
 • Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri
 • Endüstriyel Hijyenin Temel İlkeleri
 • Acil Durum
  • Acil Durum Kavramı
  • Acil Durum Önlemleri ve Planları
 • İki Yönlü İletişim
 • Meslek hastalıkları
 • İşyerlerine ait özel riskler

ELEKTRİK İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

AMAÇ

Elektrik tesislerinde ve elektrik ile ilgili işlerde çalışanların iş güvenliğinin temin edilmesini destekleyecek ölçülebilir bilgi ve beceri kazanmalarının sağlanması, bu tesislerdeki risklerin anlatılması, işverenlere işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için eğitim desteğinin verilmesi.

Eğitime Kimler Katılmalı

Şirket tarafından belirlenen personel.

Eğitim Süresi:İşletme tarafından belirlenir.

Eğitim Yeri

İşletme eğitim salonu.

Verilecek Sertifika

Eğitime katılanlara şirketimizce düzenlenen Elektrik Tesislerinde İş Güvenliği Eğitimine Katılım Sertifikası verilecektir.

Eğitimci Profili

Eğiticilerimiz İş Sağlığı ve Güvenliği konularında Çalışma Bakanlığından yetkilendirilmişi A/B sertifikalı uzmanlar tarafından verilmektedir.

Kapsam

Konuların bazıları:

 • Yasal Mevzuat
 • Statik Elektrik Ve Etkileri
 • Elektrik Akımının İnsan Vücudu Üzerindeki Etkisi
 • Genel Olarak Elektrikten Doğan Kazalarının Oluş Şekilleri
 • Elektrik Kazalarından Genel Korunma Yöntemleri
 • Elektrik Çarpmasına Karşı Alınabilecek Yöntemler
 • Elektrikli El Aletleri İle Çalışmalar
 • Elektrik Kazalarında İlk Yardım Yöntemi

YÜKSEKTE ÇALIŞMADA İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

AMAÇ

Yüksek yerlerdeki iş alanlarında veya yükseklik riski olan yerlerde çalışanlara yüksekte güvenli çalışma koşullarının temin edilmesi bilgi ve becerilerinin kazandırılması, ilgili işlerde çalışanların iş güvenliğinin temin edilmesini destekleyecek ölçülebilir bilgi ve beceri kazanmalarının sağlanması,bu tesislerdeki risklerin anlatılması, işverenlere işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için eğitim desteğinin verilmesi.

Eğitime Kimler Katılmalı

Şirket tarafından belirlenen personel.

Eğitim Süresi:İşletme tarafından belirlenir.

Eğitim Yeri

İşletme eğitim salonu.

Verilecek Sertifika

Eğitime katılanlara şirketimizce düzenlenen Yüksekte Çalışma Eğitimine Katılım Sertifikası verilecektir.

Eğitimci Profili

Eğiticilerimiz İş Sağlığı ve Güvenliği konularında Çalışma Bakanlığından yetkilendirilmişi A/B sertifikalı uzmanlar tarafından verilmektedir.

Kapsam:

 • Yüksekte güvenli çalışmanın yasal dayanakları
 • Düşme kinetiği
 • Yüksekte çalışma gerektiren işlerdeki riskler
 • Yüksekte güvenli çalışma yöntemleri
 • Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılacak ekipman ve donanımlar
 • Yüksekte çalışma ekipmanları için uygunluk kriterleri
 • Bağlantı noktalarının özellikleri ve seçim kriterleri
 • Ekipman ve koruyucuların temizlik, bakım ve saklanma koşulları

ERGONOMİ EĞİTİMİ (BEYAZ YAKA)

AMAÇ

Çalışanların bel sağlığı ,ofis ergonomisi ve işleteme içindeki ergonomik şartlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

İÇERİK

 • Ergonominin tanımı
 • İnsan ve ergonomi
 • Bel bölgesinin anatomisi
 • Bel bölgesi hastalıkları,
 • Günlük hayatta bele gelen yükler
 • Hareket
 • Yük kaldırma,yük taşıma,yük indirme
 • İtme ve çekme
 • Ofis Ergonomisi
 • Ofis şartlarının ergonomik risk analizi
 • Oturuş,ayakta duruş
 • Çalışma koşulları
 • Çalışma ortamı
 • Çalışma ortamında ve evde egzersizler
 • Günlük yaşamda ergonomi
 • İş istasyonlarının ergonomik risk analizi

KATILIMCI DÜZEYİ

Beyaz yakalı çalışanlar

EĞİTİM SÜRESİ

İşletme tarafından belirlenir

EĞİTİCİ PROFİLİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı veya İş Yeri Hekimi

ERGONOMİ EĞİTİMİ (MAVİ YAKA)

AMAÇ

Çalışanların işletme içindeki çalışma ortamında, bel sağlığı ve genel ergonomi konuları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

İÇERİK

 • Ergonominin tanımı
 • İnsan ve ergonomi
 • Bel bölgesinin anatomisi
 • Bel bölgesi hastalıkları,
 • Günlük hayatta bele gelen yükler
 • Hareket
 • Yük kaldırma,yük indirme
 • İtme ve çekme
 • Oturuş,ayakta duruş
 • Omurganın eğilmesi ve döndürülmesi
 • İşyerinde yük ile ilgili hareketler
 • Çalışma ortamında ve evde egzersizler
 • Günlük yaşamda ergonomi
 • İş istasyonlarının ergonomik risk analizi

KATILIMCI DÜZEYİ

Mavi yakalı çalışanlar

EĞİTİM SÜRESİ

İşletme tarafından belirlenir

EĞİTİCİ PROFİLİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı veya İş Yeri Hekimi

Döviz Kurları
Alış Satış
Dolar ($) :
Euro (€)
* Kurlar TCMB Sitesine aittir.